Hoe ziet een training er uit?

Groep vogels

Groepstraining

  • We komen iedere week, gedurende 8 weken, 2 uur en 30 minuten samen. Er is ook 1 hele trainingsdag op een zaterdag.

  • De training bestaat uit didactische presentaties (bijv. over het stressmodel), formele oefeningen, uitwisselingen in kleine groepen en inquiry (inzichtgevend vraaggesprek).

  • Een aandachtstraining start met een aantal eenvoudige oefeningen waarbij de aandacht gericht wordt op de ademhaling of het lichaam. De oefeningen worden in groep aangeboden, maar worden individueel uitgevoerd. Besprekingen zijn in groep, in kleine groepjes of tweetallen.

  • We zitten hierbij op stoelen. Wie liever op een kussen of bankje zit kan dat ook doen. Indien het fysiek niet mogelijk is om te zitten kan je de training ook al liggend volgen.

  • We leren via oefening de opmerkzaamheid te verhogen via zowel staande, liggende, zittende posities en in beweging.

  • Het groepsproces wordt ondersteund door een ervaren trainer en je krijgt geluidsbestanden en een werkboek mee naar huis. Zo kan je thuis verder oefenen.

  • De thuisbeoefening is van cruciaal belang in de training. Het succes wordt bepaald door de mate waarin men oefent.

  • Deelnemers en trainer oefenen samen in mindfulness, vanaf het begin. Nieuwe inzichten worden gedeeld en kunnen door iedereen worden gebruikt.

  • Voorlopig werk ik met kleine groepen, max 12 deelnemers om kwaliteit te garanderen.

``Ik wil wel graag laten weten aan mijn medecursisten en trainer dat ik het ongelooflijk fijn vond om samen te komen. Ik was veruit de oudste van de groep, maar heb me altijd heel welkom gevoeld, ook als oefenpartner. ik vond dat het jou heel goed lukte om iedereen zijn plek te geven en een goeie groepsdynamiek te laten ontvouwen.’’ Kris (meer).

Heb je wel interesse in een mindfulness training, maar zie je een groep niet zitten? Je kan ook een individueel traject aangaan.