Wat is Mindfulness Based Stress Reduction?

MBSR is een wetenschappelijk onderbouwde aandachtstraining welke in 1979 is geïntroduceerd door Jon Kabat-Zinn als een eenvoudig trainingsprogramma van acht weken. Dit programma was aanvakelijk bedoeld voor mensen met onbehandelbare problemen. Dankzij het succes kwamen er ook andere toepassingen, zoals stresshantering, behandeling van psychische klachten als angst en lichamelijke klachten als psoriasis.

Lichaam en geest

Het is een integrale benadering waarbij zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid wordt bevorderd.

Doelbewust

Het leert je hoe je zelf actief kunt bijdragen aan je kwaliteit van zijn door aandachtig te zijn op een bepaalde manier; doelbewust, in het huidige moment en niet oordelend.

Onderbouwd

MBSR is wetenschappelijk onderzocht aan universiteiten en de resultaten tonen vermindering van stress, minder kans op depressie en een grotere levenskwaliteit.

Historie

Deze techniek, het trainen van aandacht, is ongeveer 2500 jaar oud. In zijn oorspronkelijke vorm werd hij beoefend door de Boeddha. Vandaag echter vraagt de training van aandacht niet noodzakelijk een spirituele beoefening.

Wonder

"Mindfulness is like that: it is the miracle which can call back in a flash our dispersed mind and restore it to wholeness so that we can live each minute of life."
Thich Nhat Hanh, The Miracle of Mindfulness

Heden

Vandaag zijn er zowel in de klinische praktijk als in de professionele wereld verschillende programma's beschikbaar die gebruik maken van deze aandachtstraining.